• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace
  • email

Selamat Datang ke Online@MRB!

Online@MRB menuju ke arah daftar masuk tunggal ke dalam aplikasi bersepadu Lembaga Getah Malaysia (LGM) berasaskan web. Ciri ini membenarkan pengguna membuat capaian kepada semua aplikasi bersepadu yang wujud dengan sekali daftar masuk sahaja. Daftar masuk digunakan bagi mengesan kelayakan yang berbeza bagi setiap aplikasi.

Daftar Masuk

Perihal Kami

image 4

Online@MRB merupakan pintu gerbang yang menempatkan beberapa aplikasi rasmi LGM yang boleh dicapai dengan hanya satu daftar masuk tunggal.

Aplikasi berasaskan web yang ditempatkan secara bersepadu ini dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat dan bagi setiap aplikasi dimiliki oleh Bahagian atau Unit yang berlainan. Terdapat juga beberapa aplikasi yang dibangunkan oleh vendor dimuatkan disini sebagai pautan bagi kemudahan pengguna. Setiap Bahagian atau Unit bertanggungjawab dalam mentadbir urusan sistem masing-masing dengan bantuan teknikal dari Unit Teknologi Maklumat sekiranya diperlukan. Dengan Sistem Maklumat Bersepadu ini akan membenarkan perkongsian maklumat diantara Bahagian atau Unit di dalam LGM mengikut kalayakan yang berautoriti.

Online@MRB sesuai dilayari dalam semua jenis pelayar internet tanpa perlu muat turun sebarang aplikasi tambahan. Dengan hanya sekali daftar masuk, pengguna berpeluang untuk mengetahui Khidmat Kualiti bagi aplikasi web serta memilih Aplikasi yang ingin dilawati. Pengguna juga boleh Hubungi pemilik sistem berkenaan bagi membuat sebarang aduan.

Perkhidmatan

image 5

Sistem maklumat secara online menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat.

Khidmat Kualiti

image 6

Di zaman era informasi ini, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Sistem maklumat secara online menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat.

Data-data mentah yang tidak memberi makna ditukar kepada maklumat berguna yang tersusun apabila diproses, disimpan dan boleh dikemaskinikan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan pelbagai aplikasi yang tersedia. Maklumat-maklumat yang telah diproses dapat membantu dalam membuat setiap keputusan yang tepat dan berguna dalam perancangan, pemantauan dan kawalan.

Objektif Aplikasi Web

  • Mengumpul, mengemaskini dan menyebarkan maklumat dalam organisasi.
  • Memproses maklumat dengan mudah dan cepat mengikut keperluan.
  • Membuat keputusan yang tepat daripada maklumat yang diproses.
  • Memastikan keselamatan dan kerahsiaan maklumat terkawal.

Testimoni

image 7

ABC


Hubungi Segera

Dimana Kami

Alamat Organisasi
Lembaga Getah Malaysia,
Bangunan Getah Asli
148, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (6)03-92062000
Alamat Aduan
Unit Teknologi Maklumat,
Lembaga Getah Malaysia,
Tingkat 1, Bangunan Getah Asli
148, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (6)03-92062130